Ja i psych-e-therapy

POZNAJ MNIE I MOJĄ PASJĘ
Zawsze fascynował mnie człowiek.

W całej swej złożoności, różnorodności doświadczeń, odmienności myślenia, czucia i działania. Na różnych etapach mojej wędrówki, i tej osobistej i tej zawodowej, dotykałam aspektów psychologicznych, socjologicznych i biznesowych. Zawsze jednak człowiek intrygował mnie w nich najbardziej- Jak myśli? Dlaczego? Do czego to prowadzi? Czy chciałby inaczej? I co by to zmieniło?

Zbierałam doświadczenia. Uczyłam się rozumieć lepiej, wspierać w zmianach, jeśli te były pożądane, wzmacniać w decyzjach, jeśli one były ważne, towarzyszyć w określaniu celu, jeśli nie był on wystarczająco oczywisty. Poznawałam przy tym siebie. W różnych obszarach- także w tych wymagających wsparcia terapeutycznego. Nauczyłam się, w czym czuję się dobrze i jaka mogę być dla innych.

Stworzyłam psych – e – therapy z głębokiego przekonania, gdzie jest moje miejsce. Z ludźmi. W procesie poszukiwania lepszego.

Wykorzystuję różne podejścia, bo wierzę, że wszystkie są dobre, choć nie dla każdego te same. Najbliższe moim przekonaniom i sercu jest podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, ang. Solution Focused Brief Therapy wspierające w odnajdywaniu rozwiązań oraz mocnych stron, które każdy z nas ma, a których wydobycie pozwala osiągnąć każdy cel:

Nie masz w sobie nic tak złego, czego to co masz w sobie dobrego nie mogłoby zmienić.

Czerpię z niego bardzo dużo. W życiu i w pracy. Po prostu działa. Koncentruje się na człowieku, tym, co już ma i tym, co dla niego ważne.

Jednocześnie doceniam bezpieczeństwo, wygodę i oszczędność czasu. Dlatego wierzę, że internet i związane z nim możliwości komunikacji, otwierają nowe perspektywy. Łatwość i dostępność rozwiązań nie musi być zarezerwowana tylko dla dużych korporacji. Pomoc i wsparcie jest tym obszarem, które będąc szybko dostępne, przyjazne i wygodne może otworzyć wiele drzwi i ułatwić życie codzienne na wielu płaszczyznach.

Zapraszam do psych-e-therapy


JAKIE MAM WYKSZTAŁCENIEGdański Uniwersytet Medyczny, studia podyplomowe, Psychologia Kliniczna

SWPS, studia podyplomowe, Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji

Uniwersytet Łódzki, studia magisterskie, Socjologia

CTSR, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Unyte/iLS, The Foundational SSP (Safe and Sound Protocol) Certification Course

IntegriTSR, Użyteczność TSR w pracy z nastolatkiem

IntegriTSR, Uzależnienia behawioralne młodzieży

IntegriTSR, Odcienie osobowości

IntegriTSR, Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie

CPI, Terapia ACT (Acceptance and Commitment Therapy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

IntegriTSR, Narzędzia coachingowe w pracy z nastolatkiem

Instytut Simontonowski, Racjonalna Terapia Zachowań

CTSR, Praca Terapeutyczna z osobami LGBT

IntegriTSR, Wykorzystanie TSR i NVC z Klientami zgłaszającymi objawy depresyjne

Praca w jednym z największych banków w Polsce – rekrutacje i szkolenia

Życie, najciekawsze i najcenniejsze. Kilka lat temu wyjechałam z Polski do miejsca styku wielu kultur, różnych narodowości i języków. Tutaj nauczyłam się najwięcej