Safe and Sound Protocol

LEPSZE UCZUCIA, MYŚLI I RELACJE

Safe and Sound Protocol to program nieinwazyjnej stymulacji nerwu błędnego przy pomocy odpowiednio sformatowanej muzyki, pomagający w osiągnięciu stanu równowagi układu nerwowego. Naukową podstawą skutecznych efektów protokołu jest teoria poliwagalna. Podkreśla ona wpływ nerwu błędnego na zdolność do regulowania emocji, nawiązywania kontaktow społecznych i adekwatnej reakcji na stres.


PODSTAWY DZIAŁANIA SSP

TRZY STANY AUTONOMICZNE

Autonomiczny układ nerwowy mierzy się z wyzwaniami przechodząc płynnie przez odpowiednie do sytuacji, specyficzne stany pobudzenia. W bezpiecznym otoczeniu funkcjonujemy w trybie poznawania innych ludzi, nawiązujemy wartościowe relacje, efektywnie uczymy się nowych rzeczy. W tym stanie pobudzony nerw błędny zapewnia właściwą samoregulację układu nerwowego. Nagły stres powoduje przejście w tryb walki i ucieczki, a krytyczne zagrożenia wywołują reakcję wycofania, zamknięcia lub apatii.

STAN ZABURZONEJ RÓWNOWAGI

Przedłużający się stres, nadmiar bodźców zewnętrznych lub ich zbyt duża intensywność obniżają zdolność układu autonomicznego do samoregulacji. Współczesne warunki życia przynoszą wiele intensywnych, negatywnych doznań i przedłużających się sytuacji o charakterze przedłużającego się stresu. Utrudnia to odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i powrót do stanu równowagi potrzebnego do optymalnego wykorzystania naturalnych zasobów emocjonalnych, poznawczych i umysłowych. Ten niekorzystny efekt jest przyczyną lub czynnikiem wzmacniającym wiele negatywnych objawów.

POBUDZENIE NERWU BŁĘDNEGO

W przypadku zaburzeń samoregulacji niemożliwy jest samoistny powrót nerwu błędnego do adekwatnego stanu pobudzenia. Proces ten można skutecznie wspomóc za pomocą nieinwazyjnej interwencji akustycznej. Słuchanie właściwie spreparowanej muzyki, o odpowiednio filtrowanych częstotliwościach, aktywuje mięśnie ucha środkowego i w efekcie wpływa pobudzająco na nerw błędny. Ten efekt jest podstawą działania Safe and Sound Protocol, skutecznej metody terapeutycznej w wielu stanach towarzyszących zaburzeniom regulacji w obrębie układu nerwowego.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Pobudzenie nerwu błędnego wspomaga przejście układu autonomicznego w tryb bezpieczeństwa. Sprzyja to odbudowie naturalnej rezyliencji systemu nerwowego i sprzyja wchodzeniu w wartościowe relacje z innymi ludźmi. W rezultacie staje się możliwe wyjście z błędnego koła stresowego pobudzenia współczulnego, trybu walki lub ucieczki oraz defensywnego zamknięcia i wycofania. W stanie bezpiecznej równowagi rośnie zdolność do efektywnej reakcji na zmiany, poprawia się zdolność uczenia się, właściwej oceny sytuacji i samoocena.


NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

LEPSZE UCZUCIA

Większe poczucie bezpieczeństwa, spokoju i wewnętrznej odporności Mniej lęku, niepokoju i poczucia przytłaczającego zagrożenia Zastąpienie emocjonalnych reakcji świadomą odpowiedzią adekwatną do sytuacji.

LEPSZE MYŚLI

Więcej jasnych, kreatywnych i twórczych myśli Mniej chaosu, roztargnienia i sztywnego myślenia Lepsze przyswajanie istotnych faktów i idei, lepsza samoocena i wiara w swoją wartość dla innych.

LEPSZE RELACJE

Więcej otwartych, szczerych i głębszych relacji Mniej lęku, dystansu i konfrontacji w relacjach Rozwijanie wartościowych kontaktów międzyludzkich i istotnych, prawdziwych relacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji o teorii poliwagalnej, funkcji nerwu błędnego, działaniu Safe and Sound Protocol na autonomiczny układ nerwowy i wskazaniach do jego stosowania znajdziesz na stronie Unyte/iLS – twórcy i producenta tego narzędzia terapeutycznego integratedlistening.com