W stronę równowagi

zastosowania SSPWłaściwa równowaga uwalnia nasz potencjał.

Kiedy układ nerwowy znajduje się w stanie odpowiedniej równowagi jesteśmy lepiej przygotowani na współpracę z otoczeniem. Otwieramy się na innych ludzi, na informacje płynące z interakcji, mamy większą gotowość bycia z innymi i budowania z nimi relacji. Pozytywnie nastawiamy się na nadchodzące zmiany i możemy skuteczniej pracować nad własnym rozwojem. Kluczowe jest w tym poczucie bezpieczeństwa, by nasze zmysły i nasza świadomość mogły się o nas zatroszczyć.

Świat, w którym żyjemy, nieustannie atakuje nas nadmiarem bodźców, a stresujące sytuacje pojawiają się każdego dnia. W rezultacie nasz układ nerwowy przestraja się na inny rodzaj aktywności. Przechodzi w tryb zagrożenia, wycofania albo gotowości do natychmiastowej walki lub ucieczki. Pomaga to nam mierzyć się z wyzwaniami, lecz jeśli trwa zbyt długo osłabia nasze zdolności samoregulacji.
Często samodzielny powrót do właściwej równowagi staje się niemożliwy. Przedłużające się funkcjonowanie w stresie staje się źródłem ciągłego dyskomfortu psychicznego, utrudnia odnalezienie właściwych zasobów, dzięki którym moglibyśmy sobie pomóc.

Dlatego w pracy z moimi Klientami szeroko wykorzystuję Safe and Sound Protocol (SSP). To oparta na teorii poliwagalnej i potwierdzona licznymi badaniami naukowymi metoda wspomagająca proces samoregulacji układu nerwowego. Jej istotą jest stymulacyjny efekt odpowiednio sformatowanej muzyki na autonomiczny układ nerwowy, poprzez oddziaływanie na nerw błędny. Wielokrotnie przekonuję się, że efektem zastosowania SSP są:

lepsze uczucia, myśli i relacje

Podczas stosowania SSP kluczowe jest dla mnie by Klient czuł się maksymalnie bezpiecznie, a możliwość bycia z Klientem i obserwacja reakcji na słuchaną muzykę pozwala mi właściwe indywidualizować przebieg protokołu, aby uzyskać optymalny efekt.

Ważną zaletą SSP jest fakt, że metoda sięga do osobistych zasobów Klienta i uruchamia Jego naturalne mechanizmy samoregulacji. Dzięki ich aktywacji rozszerzamy naszą rezyliencję i możemy skuteczniej czerpać z naszych zasobów w codziennym funkcjonowaniu. W tym miejscu SSP spotyka się z terapeutycznym podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, które szeroko stosuję w swojej pracy. SSP praktycznie przygotowuje psychikę na zmianę, co przynosi pozytywne rezultaty w różnorodnych sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego.


WSKAZANIA DLA SSP

poczucie zagrożenia, długotrwale stresujące otoczenie
przygotowanie do regularnego procesu psychoterapeutycznego
niesatysfakcjonujące, pogarszające się relacje: w związku, w rodzinie, w otoczeniu zawodowym
długotrwałe skutki przebytego zakażenia koronawirusem w tym deregulacja nerwowego układu autonomicznego
napięciowe bóle głowy
problemy z koncentracją, funkcjonowaniem w środowisku szkolnym i zawodowym
zespół stresu pourazowego (PTSD) i inne negatywne konsekwencje traumy
zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
deregulacja układu nerwowego po przebytym udarze lub urazowym uszkodzeniu mózgu
zaburzenia odżywiania, w tym monotonna, nieurozmaicona dieta u dzieci
zaburzenia przetwarzania i integracji bodźców zewnętrznych jak np. dezintegracja sensoryczna
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
wybiórcza i uogólniona nadwrażliwość na dźwięki
zaburzenia snu
mutyzm, zaburzenia mowy i poprawnej artykulacji
zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASC)
profilaktyka negatywnych skutków stresu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi jak np. deprywacja społeczna w wyniku regulacji pandemicznych, bliskość konfliktu zbrojnego, długotrwała rozłąka z rodziną lub bliskimi
mobilizacja naturalnych zasobów odporności psychicznej w wymagających okresach życia (zmiana zawodowa, emigracja, choroba, wyzwania rodzicielstwa, kryzys w związku etc.)